1. Presentatie van de site:


Overeenkomstig de artikelen 6-III en 19 van wet nr 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie, zei LCEN, we onder de aandacht brengen van de gebruikers en bezoekers van de site: www.leboisducazier. zijn de volgende:

Juridische informatie:

Eigenaar Status: bedrijf
Prefix: VZW
Bedrijfsnaam: Le Bois du Cazier
Adress : Rue du Cazier Marcinelle 80 6001
Tel: +32 (0) 71 88 08 56
E-mail adres: info@leboisducazier.be
 
De site van de Schepper is Charlotte Jeuniaux
De kosten voor de publicatie is Charlotte Jeuniaux
Neem contact op met verantwoordelijk voor de publicatie: c.jeuniaux@leboisducazier.be
Het hoofd van de publicatie is een natuurlijk persoon

De webmaster is Charlotte Jeuniaux
Neem contact op met de Webmaster: c.jeuniaux@leboisducazier.be
De hoster van de site is: Bugiweb Rue d'Ans 56 4000 Liège
Credits: juridische mededelingen werden gegenereerd door zomers http://www.generer-mentions-legales.com


2. Gebruiksvoorwaarden en de aangeboden diensten:


Het gebruik van deze site betekent acceptatie www.leboisducazier.be volledige hierna beschreven algemene voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, als gebruikers van de site www.leboisducazier.be worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.
 
www.leboisducazier.be is in principe toegankelijk voor gebruikers 24 / 24u, 7 / 7d, met uitzondering van onderbrekingen, gepland of niet, met het oog op onderhoud of overmacht. Als geen toegang tot de dienst, is vastbesloten om haar uiterste best doen om de toegang tot de dienst te herstellen en zal dan proberen om gebruikers te communiceren vóór de datum en het tijdstip van de interventie. Niet onderworpen zijn aan een verplichting van middelen, www.leboisducazier.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard dan ook gehouden, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de dienst.

Www.leboisducazier.be De site regelmatig door de eigenaar van de site wordt bijgewerkt. Evenzo kan de disclaimer worden gewijzigd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en vereisen dat de gebruiker zonder voorbehoud. De gebruiker wordt geacht te accepteren zonder voorbehoud en verwijzen regelmatig voor veranderingen.
De www.leboisducazier.be website behoudt zich het recht toe te wijzen, over te dragen, zonder voorafgaande kennisgeving rechten en / of verplichtingen van deze voorwaarden en Privacy Policy. Door te blijven van de Site Services www.leboisducazier.be gebruiken, de gebruiker instemt met de wijzigingen van de algemene voorwaarden die zou kunnen hebben voorgedaan accepteren.
 

3. Beschrijving van de diensten:

Www.leboisducazier.be De site is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.
De eigenaar van deze website streeft ernaar om de site www.leboisducazier.be zo nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken. Echter, het kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en onvolkomenheden in de update gehouden, of zijn feiten of vanwege partners derde partij die deze informatie verstrekken.
Alle informatie aangeboden op de site zijn www.leboisducazier.be voor referentie, zijn niet uitputtend en kunnen veranderen. Ze krijgen onder voorbehoud van wijzigingen worden aangebracht sinds ze online zijn.
 

4. Beperking van aansprakelijkheid:


De www.leboisducazier.be site maakt gebruik van Javascript-technologie.
www.leboisducazier.be de website kan niet verantwoordelijk voor typografische fouten of andere onjuistheden in de dienst worden gehouden, of wat geleden schade als gevolg van het gebruik ervan. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de uitrusting en het gebruik ervan, en het ondersteunt alleen de directe of indirecte kosten als gevolg van de verbinding met het internet.

De gebruiker van de site stemt ermee in om toegang te krijgen tot www.leboisducazier.be om met behulp van de nieuwste apparatuur, zonder virus en met een recente browser-update.

De gebruiker de www.leboisducazier.be verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zij kunnen lijden of direct of indirect worden onderworpen, want van de aangeboden diensten. Alleen de verantwoordelijkheid van de gebruiker wordt aangegrepen door het gebruik van de aangeboden dienst en het ontkent uitdrukkelijk www.leboisducazier.be de site van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van derden.


Interactieve ruimtes (gelegenheid om vragen in de ruimte contact vragen) zijn beschikbaar voor gebruikers. Www.leboisducazier.be de site behoudt zich het recht te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving, enige inhoud geplaatst in deze ruimte dat de wet in België van toepassing zou schenden, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien van toepassing, de site-eigenaar behoudt zich tevens de mogelijkheid om de civiele en / of strafrechtelijke gebruiker uitdaging, vooral in gevallen van na racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch, ongeacht het medium gebruikte (tekst, fotografie, ...).
Hier wordt aan herinnerd dat de ontwikkelaars van de website bijhouden van het e-mailadres en het IP-adres van de gebruiker www.leboisducazier.be houden. Daarom moet hij zich ervan bewust dat in geval van een bevel van de rechterlijke macht kan worden gevonden en vervolgd.
 

5. Intellectuele eigendom en namaak:


De eigenaar van de site is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft rechten op alle beschikbare items op de site, waaronder begrepen teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software te gebruiken ...
Elke reproductie, aanpassing, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing elementen van de site, ongeacht de wijze of het proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming om e-mail: c.jeuniaux@leboisducazier.be.
Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van deze materialen zullen worden beschouwd als een inbreuk vormen en vervolgd overeenkomstig de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.
 

6. Hyperlinks en cookies:


Www.leboisducazier.be De site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, ...) op zijn plaats met toestemming van de eigenaar van de site. Echter, de eigenaar van de site heeft geen mogelijkheid om de inhoud van sites als goed bezocht en daarom niet verantwoordelijk te controleren op dit feit als de potentiële risico's van illegale content.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken www.leboisducazier.be site, of cookies automatisch worden geïnstalleerd op zijn computer. Een cookie is een klein bestand, die geen identificatie van de gebruiker toelaat, maar die informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De verkregen gegevens zijn bedoeld om de volgende bladeren van de site te vergemakkelijken, en ook in staat stellen verschillende maatregelen van deelname.

De instelling van de browser kan de aanwezigheid van cookies op de hoogte en zelfs tot de beschreven op het volgende adres wijze te weigeren: www.cnil.fr
De installatie weigering van een cookie kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Echter, kunnen gebruikers hun computer als volgt configureren om cookies te weigeren installatie:
In Internet Explorer: Extra / tabblad Internet-opties. Klik op Privacy en selecteer Alle cookies blokkeren. Druk op OK.
Netscape: Editie / tabblad Voorkeuren. Klik op Geavanceerd en selecteer Disable cookies. Druk op OK.
 

7. Toepasselijk recht en rechtsgebied:


Elk geschil in verband met gebruik van de site www.leboisducazier.be is onderworpen aan het Franse recht. Gebruiker www.leboisducazier.be en ga akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken in geschillen voor te leggen.
 

8. Bescherming van personen en goederen - het beheer van persoonlijke gegevens:

Gebruiker: Internet verbinden, met behulp van de eerder genoemde website: www.leboisducazier.be
In België worden de persoonsgegevens in het bijzonder beschermd door de wet n ° 78-87 van 6 januari 1978, Wet nr 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Www.leboisducazier.be op de site, is de eigenaar van de site geen persoonlijke informatie over de gebruiker en de noodzaak voor bepaalde diensten worden aangeboden door de www.leboisducazier.be website te verzamelen. De gebruiker bepaalt dat informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer zich het uitvoeren om vast te leggen. Het is dan voor de gebruiker duidelijk de verplichting sitewww.leboisducazier.be of deze informatie niet te verstrekken.
In overeenstemming met de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, elke gebruiker heeft een recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet de persoonlijke gegevens. Om dit te doen, stuur uw aanvraag naar e-mail www.leboisducazier.be: email webmaster of door een schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van het stuk houder, met vermelding van de het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Er worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker van de site www.leboisducazier.be wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, geruild, overgedragen of verkocht aan steun aan anderen. Alleen de aanname van de verlossing www.leboisducazier.be site naar de site-eigenaar en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de aspirant-koper, die zouden op hun beurt dezelfde verplichting worden gegeven op te slaan en gegevens te wijzigen toestaan met betrekking tot de gebruiker van de site www.leboisducazier.be.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

All Rights Reserved