DE VZW

Bois du Cazier

In het jaar 2012 erkende de UNESCO de site ‘Le Bois du Cazier’ als Wereldpatrimonium. Dit betekende een geweldige kans om een nieuwe dynamiek rond het behoud en de culturele en toeristische opwaardering van deze koolmijn te lanceren.
Een project van gemeenschappelijk beheersplan omvat 63 acties en volgt zeven krachtlijnen van ontwikkeling, burgerparticipatie en wetenschappelijk onderzoek.

Deze erkenning is de vrucht van een constructieve samenwerking tussen de vier mijnsites in synergie met het Waalse Gewest en het Waalse Instituut van het Patrimonium gedurende de ganse periode van de kandidatuurstelling. Maar dit is slechts een etappe. Het is een ware uitdaging, een missie voor het behoud en de ontwikkeling waarvoor de beheerders zich hebben ingezet evenals alle betrokken medewerkers, in het bijzonder het Commissariaat-generaal voor Toerisme.

Deze Unesco-vermelding heeft de reputatie van de site niet alleen internationaal uitgebreid, maar ze toont eveneens aan de Walen zelf, en aan de overheid, het belang van dit erfgoed dat men naar waarde moet schatten en vooral in leven houden door het geven van de nodige middelen. Wat een weg is er niet afgelegd, van een industriële ruïne naar een site van de herinnering en de bewustmaking!  Als deze erkenning al een doel op zich is, dan is het vooral een uitgangspunt voor een investering van tijd en energie ten behoeve van ons hele team.

 

Ontdek ons ​​team

All Rights Reserved