fbpx

De mijnwerker van vandaag in de wereld

BOIS DU CAZIER 1956-2016

Is de mijn van de 21e eeuw echt veranderd vergeleken met 60 jaar terug? Op 8 augustus 1956 werd ze zowel toneel als protagonist van de grootste mijnramp die België ooit kende. De thema’s die aan bod komen zijn dezelfde die in Marcinelle werden belicht. Meer nog dan het steenkoolstof op de huid van de mijnwerkers, kleven ze aan deze nijverheid.

Thomas-VDD-20-600x400Tentoonstelling

van 18 juni tot 18 december

De opkomende landen maakten hun eerste industriële revolutie mee die vooral op steenkool was gebaseerd. De Europese landen bevonden zich op een economisch keerpunt en hielden zich wanhopig vast aan hun eeuwenoude ontginningen – als iemand die zich vastklampt aan een drijvend vlot – om te overleven in het mondiale gebeuren. Deze tentoonstelling hangt een beeld op van het nu eens verguisde, dan weer gesacraliseerde beroep van mijnwerker, in streken waar het tot de geschiedenis is gaan behoren. Foto’s, films en andere documentaires en ook filmdebatten gaan dieper in op uiteenlopende thema’s, zoals de veiligheid, de strategische betekenis, de ecologische impact of ook nog de ontginningen die niet alleen wegens hun ligging, maar ook wegens hun technieken het label «exotisch» krijgen.

Colloquium

op 14 Oktober

Experts, getuigen en vakbondsafgevaardigden uit (bijna) de hele wereld zullen er aanwezig zijn om de werk- en leefomstandigheden van de mijnwerkers en hun gezinnen te bespreken, maar ook om aandacht te besteden aan de milieugerelateerde gevolgen van de steenkoolontginning en het gebruik van minerale grondstoffen. Beter nog dan woorden zullen uittreksels uit reportages het echte mijnleven vertellen.

Met de vakbondsorganisaties ABVV en ACV Drietalig colloquium NL, FR en EN.

 

 

  • April 18, 2024
  • 9:00 - 17:00